Cristin-person-ID: 50904
Person

Kristin Reichborn-Kjennerud

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Urbanisme • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Organisasjonslæring • Entreprenørskap • Ansvarsutkreving • Forvaltningsrevisjon • Byforskning • Styring, tillit og kontroll • Evaluering • Demokrati

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 80 96

Resultater Resultater

Utbyggerne får innflytelse på bekostning av borgerne.

Reichborn-Kjennerud, Kristin. 2021, Klassekampen. OSLOMETKronikk

Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalder. Erfaringer med medvirkning og medbestemmelse i tre byer: Oslo, Madrid og Melbourne.

Reichborn-Kjennerud, Kristin. 2021, Vår seminar for DEMUDIG prosjektet. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Exploring the relationship between trust and participatory processes: Decision making and urban development in Oslo, Madrid and Melbourne.

Reichborn-Kjennerud, Kristin. 2021, Bolig og urbanforskningskonferanse . OSLOMETVitenskapelig foredrag

Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører.

Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric Martin Alexander; Eimhjellen, Ivar; Reichborn-Kjennerud, Kristin. 2020, OSLOMET, BI, UIBRapport
1 - 5 av 117 | Neste | Siste »