Cristin-person-ID: 509923
Person

Hilde Egge

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 64 84 92 31

Resultater Resultater

Praksisveilederes erfaringer med «tospannmodellen» i helsesykepleiertjenesten.

Egge, Hilde; Nordhagen, Live Solveig; Aabø, Liv Sandnes; Glavin, Kari. 2021, Nordisk sygeplejeforskning. VIDVitenskapelig artikkel

Tospannsmodellen som praksismodell for helsesøsterstudenter.

Egge, Hilde; Nordhagen, Live Solveig; Aabø, Liv Sandnes; Glavin, Kari. 2018, Nordisk sygeplejeforskning. VIDVitenskapelig artikkel

Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge - en kvalitativ studie.

Egge, Hilde; Kvellestad, Kristine; Glavin, Kari. 2018, Nordisk tidsskrift for helseforskning. VID, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

A falls case summary: Application of the public health nursing intervention wheel.

Leahy-Warren, Patricia; Day, Mary Rose; Philpott, Lloyd; Glavin, Kari; Gjevjon, Edith Roth; Egge, Hilde; Healy, Elizabeth; Mulcahy, Helen; Nordhagen, Live Solveig. 2018, Public Health Nursing. VID, UCC, IRLANDVitenskapelig artikkel

Grupper for elever som har skilte foreldre.

Egge, Hilde. 2017, Fagbokforlaget. VIDFaglig kapittel
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »