Cristin-person-ID: 51031
Person

Kari Røykenes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Sykepleievitenskap

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kari Røykenes

Sammendrag

Har mer enn 20 år av erfaring fra sykepleierutdanning og har en bachelorgrad i sykepleie og en doktorgrad i pedagogikk. Fokuset på PhD-prosjekt var på testangst i en high-stakes kontekst. Hun har flere år med klinisk erfaring sykepleier og leder og leder nå et NFR finansiert forskningsprosjektet "Education for the future in a changing health landscape"- et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen. Prosjektet fokuserer på simulering som pedagogisk metode innen sykepleierutdanning i tillegg til sykepleierstudenters informasjonskompetanse.

Tittel

Kari Røykenes

Resultater Resultater

Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation.

Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline; Røykenes, Kari. 2020, Nordic Educational Research Assosiation NERA. VIDPoster

Being prepared for the future role as a nurse. Facilitating peer students in simulation.

Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline; Røykenes, Kari. 2020, Simulerings-konferanse . VIDPoster

Forskergruppen LÆRINGSFORSK .

Røykenes, Kari. 2018, ÅPNING AV SENTER FOR LÆRING I PROFESJONSUTDANNING OG PRAKSIS . VIDPopulærvitenskapelig foredrag

Education for the future in a changing health landscape .

Røykenes, Kari. 2018, ÅPNING AV SENTER FOR LÆRING I PROFESJONSUTDANNING OG PRAKSIS. VIDFaglig foredrag

Presentasjon av forskningsprosjektet NurseEduFut ved Gøteborgs Universitet.

Røykenes, Kari. 2019, Gøteborgs Universitet. VIDFaglig foredrag
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »