Cristin-person-ID: 51031
Person

Kari Røykenes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Sykepleievitenskap

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kari Røykenes

Sammendrag

Har mer enn 20 år av erfaring fra sykepleierutdanning og har en bachelorgrad i sykepleie og en doktorgrad i pedagogikk. Fokuset på PhD-prosjekt var på testangst i en high-stakes kontekst. Hun har flere år med klinisk erfaring sykepleier og leder og leder nå et NFR finansiert forskningsprosjektet "Education for the future in a changing health landscape"- et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen. Prosjektet fokuserer på simulering som pedagogisk metode innen sykepleierutdanning i tillegg til sykepleierstudenters informasjonskompetanse.

Tittel

Kari Røykenes

Resultater Resultater

Slik påvirker mangfold og mangfoldledelse i norske studentorganisasjoner norske og internasjonale studenters utvikling.

André, Thea Harnes; Røykenes, Kari; Andre, Beate. 2021, Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. VID, NTNUVitenskapelig artikkel

Simulation-based education and the effect of multiple simulation sessions - a randomised controlled study.

Svellingen, Alette H.; Forstrønen, Astrid; Assmus, Jörg; Røykenes, Kari; Brattebø, Guttorm. 2021, Nurse Education Today. VID, HAUKELANDVitenskapelig artikkel

Livslang læring gjennom fleksibilitet og kvalitet.

Røykenes, Kari. 2021, Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer. VIDFaglig foredrag

Students as Facilitators: Experiences of Reciprocal Peer Tutoring in Simulation-Based Learning.

Svellingen, Alette H.; Røssland, Anneline; Røykenes, Kari. 2021, Clinical Simulation in Nursing. VIDVitenskapelig artikkel

Students as facilitators - experiences of student-led simulation prior to mental health experience.

Svellingen, Alette H.; Røykenes, Kari; Røssland, Anneline. 2020, Simulering i helseutdanning - ferdighetstrening og pasientsikkerhetskultur. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »