Cristin-person-ID: 51063
Person

Aktiv cristin-person Inger Beate Larsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri.

Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate. 2019, Abstrakt forlag. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing.

Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate. 2019, Palgrave Communications. UIAVitenskapelig artikkel

Forskeren forklarer: Hvor viktig er egentlig dagsentre? .

Bachke, Carl Christian; Larsen, Inger Beate. 2018, UIAIntervju

Fra behandling til recovery. Hva hemmer og hva fremmer recovery hos brukere av aktivitetstilbud?

Larsen, Inger Beate. 2018, Arbeid og aktivitet. UIAVitenskapelig foredrag

Psychosis on the sylabus.

Larsen, Inger Beate. 2018, Welfare policies and social inclution. Dialogical encounters among Italian and Norwegian scolars. UIAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 139 | Neste | Siste »