Cristin-person-ID: 51674
Person

Heidi Haukelien

  • Stilling:
    Forsker 1
    ved Telemarksforsking
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater Resultater

Reconceptualizing States and Welfare in the North of Europe and Beyond.

Vike, Halvard; Fagertun, Anette; Haukelien, Heidi. 2022, Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development. USN, TF, HVLVitenskapelig artikkel

Kompetanse om vold i nære relasjoner i asylmottak.

Møller, Geir Holtan; Bjerklund, Monica; Haukelien, Heidi; Eide, Ketil. 2022, USN, TFRapport

Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi.

Melby, Line; Gunnes, Mari; Haukelien, Heidi; Obstfelder, Aud Uhlen. 2022, USN, SINTEF, NTNURapport

Aldring, eldreomsorg og den nye velferdsstaten.

Haukelien, Heidi. 2021, Norsk Antropologisk Tidsskrift. USN, TFVitenskapelig artikkel

Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune.

Møller, Geir Holtan; Madsen, Linda; Haukelien, Heidi. 2021, Husbanken. USN, TFRapport
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »