Cristin-person-ID: 522556
Person

Arne Repål

  • Stilling:
    Fagsjef
    ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Resultater Resultater

ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries.

Titov, Nickolai; Dear, Blake; Nielssen, Olav; Staples, Lauren; Hadjistavropoulos, Heather; Nugent, Marcie; Adlam, Kelly; Nordgreen, Tine; BRUVIK, KRISTIN HOGSTAD; Hovland, Anders mfl.. 2018, Internet Interventions. MACQ, PIHV, SLL, LNU, SDU, VESTFOLD, HAUKELAND, UR, KI, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Behandlingsalliansen i kognitiv terapi.

Berge, Torkil; Repål, Arne; Ryum, Truls; Samoilow, Dimitrij Kielland. 2015, Gyldendal Akademisk. OSLO, DIAKONSYK, VESTFOLD, NTNU, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Elefanten i terapirommet.

Repål, Arne; Raknes, Solfrid. 2015, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. NORCE, VESTFOLDLeserinnlegg

Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave.

Berge, Torkil; Repål, Arne. 2015, Gyldendal Akademisk. DIAKONSYK, VESTFOLDFagbok

Beckomberga : ode til min familie.

Repål, Arne. 2015, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. VESTFOLDAnmeldelse
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »