Cristin-person-ID: 52437
Person

Sussie Dalvin

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Forsker
    ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap • Basale biofag

Emneord

Laks • Lakselus

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Effekten av temperatur på interaksjonen mellom lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og atlantisk laks (Salmo salar).

Ugelvik, Mathias Stølen; Dalvin, Sussie; Mæhle, Stig. 2022, Frisk fisk 2022. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag

The effect of a warmer climate on the salmon lice infection pressure from Norwegian aquaculture.

Sandvik, Anne Dagrun; Dalvin, Sussie; Skern, Rasmus; Skogen, Morten D.. 2022, The 13th International Sea Lice Conference. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag

The effect of different intensities of the ectoparasitic salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) on Atlantic salmon (Salmo salar).

Ugelvik, Mathias Stølen; Dalvin, Sussie. 2022, Journal of Fish Diseases. HAVFORSKVitenskapelig artikkel

LiceBase- An organism-Specific Database for Functional Genomics of Salmon Louse.

Dondrup, Michael; Eichner, Christiane; Dalvin, Sussie; Nilsen, Frank; Jonassen, Inge. 2022, SeaLice 2022. HAVFORSK, UIBPoster

The effect of temperature on the interaction between salmon lice and Atlantic salmon .

Ugelvik, Mathias Stølen; Dalvin, Sussie; Mæhle, Stig. 2022, Sealice conference international 2022. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 142 | Neste | Siste »