Cristin-person-ID: 525638
Person

Bjørg Eva Skogøy

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Velferd, arbeid og oppvekst ved Nordlandsforskning
  • Stilling:
    Sosionom
    ved Nordlandssykehuset HF

Resultater Resultater

Kartlegging av spesialisthelsetjenester: Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.

Skogøy, Bjørg Eva; Gjertsen, Arild; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Waldahl, Ragnhild Holmen. 2019, UIT, NORD, NORDLFORSKRapport

Family focused practice: how can we improve implementation quality – implementation research in Norway .

Skogøy, Bjørg Eva. 2019, Meeting of the CHIMPS-Net and PRODO Study International Reseach Family. NORDLFORSKVitenskapelig foredrag

Family focused practice, How can we improve implementation quality? Parallell session .

Skogøy, Bjørg Eva. 2019, It takes a village. Families experiencing substance use, mental or physical health problems.. NORDLFORSKVitenskapelig foredrag

Kommunenes krisesentertilbud – En kunnskapsoversikt.

Bliksvær, Trond; Skogøy, Bjørg Eva; Sloan, Lindis; Bakar, Nezihat; Johnson, Ragnhild; Kosuta, Minela. 2019, NORDLFORSKRapport

Implementing changes in law to support and protect children of ill parents.

Skogøy, Bjørg Eva. 2019, UIT, HELSENSSDoktorgradsavhandling
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »