Cristin-person-ID: 52604
Person

Gunnstein Akselberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Toponymgjenbruk knytt til moderne samferdsle gjennom gamalt kulturlandskap. Om stasjons- og haldeplassnamn langs Vossebanen og Bergensbanen frå Bergen til Finse.

Akselberg, Gunnstein. 2017, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Luther-bibelen, Luther-språket og utviklinga av dei nordiske skriftspråka.

Akselberg, Gunnstein. 2017, Scandinavian Academic Press. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Reconstructing historical onomasticons with focus on the place name generic tuit in Normandy compared to the generic thwaite in Britain.

Akselberg, Gunnstein. 2017, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area.

Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein. 2017, UIS, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.

Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016, Novus Forlag. UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie