Cristin-person-ID: 52620
Person

Olga Dysthe

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Writing in The Content Areas: A Scandinavian Perspective combining Macro, Meso, and Micro Levels.

Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Krogh, Ellen; Brorsson, Birgitta Norberg. 2017, MDH, SDU, UIO, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Writing pedagogy in online settings - a widening of dialogic Space?

Dysthe, Olga. 2015, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kunstmuseet som dialogisk læringsrom. Læringsmåter og overordnede mål.

Dysthe, Olga. 2014, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt.

Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis. 2014, Fagbokforlaget. UIO, UIBFaglig kapittel

Elevbesøk på kunstmuseum: Frirom eller læringsrom? Museumsundervisning i eit medborgarskapsperspektiv .

Dysthe, Olga. 2014, Novus Forlag. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel