Cristin-person-ID: 52740
Person

Stein Kuhnle

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Velferdsstatens normative spørsmål.

Elvbakken, Kari Tove; Hansen, Hans-Tore; Kuhnle, Stein. 2018, Norsk sosiologisk tidsskrift. UIBLeder

Den norske velferdsstaten.

Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein; Romøren, Tor Inge. 2018, Gyldendal Akademisk. ISF, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv.

Kuhnle, Stein; Kildal, Nanna. 2018, Gyldendal Akademisk. UNI, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Velferdsstatens politiske grunnlag.

Kuhnle, Stein; Ervik, Rune. 2018, Gyldendal Akademisk. UNI, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norge - et annerledesland?

Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal. 2018, Gyldendal Akademisk. UNI, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel