Cristin-person-ID: 52763
Person

Steinar Hunskår

  • Stilling:
    Forsker i
    ved Uni Research Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55582085

Resultater Resultater

Årsstatistikk fra legevakt 2018.

Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2019, NORCE, UIBRapport

Legevakt - i lys av nye nasjonale krav.

Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm. 2017, Utposten. NORCE, UNNFagartikkel

Legevakt - i lys av nye nasjonale krav.

Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm. 2017, Utposten. NORCE, UNN, UIBFagartikkel

The Gezira Family Medicine Project (GFMP). A scientific evaluation of a Master program for family physicians in Gezira, Sudan.

Mohamed, Khalid Gaffer. 2019, UIBDoktorgradsavhandling

Long-term risks of stress and urgency urinary incontinence after different vaginal delivery modes.

Tahtinen, Riika; Cartwright, Rufus; Vernooij, RWM; Rørtveit, Guri; Hunskaar, Steinar; Guyatt, GH; Tikkinen, Kari A. O.. 2018, American Journal of Obstetrics and Gynecology. TAYS, OUH, KYS, MCMASTER, Hy-Hu, ICOSTAMUOL, HYKS, NEDERLAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 389 | Neste | Siste »