Cristin-person-ID: 52845
Person

Cathrine Egeland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emneord

Feministisk teori • Arbeidstid • Heltid/ Deltid • Vitenskapsteori • Kjønn og kjønnsforskning • Akademia • Interseksjonalitet • Organisasjonskultur • Likestilling • Arbeidslivsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

RRI-Practice. Report from national case study: Norway. Deliverable 3.1. .

Egeland, Cathrine; Maximova, Tatiana; Braarud Hanssen, Anders; Forsberg, Ellen-Marie. 2018, OSLOMETRapport

Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid .

Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde. 2018, Norsk sosiologisk tidsskrift. FAFO, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Foredrag på IA-konferansen 2017.

Egeland, Cathrine. 2017, IA-konferansen 2017. OSLOMETFaglig foredrag

- Må forske mer på barrierer for innvandrere.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju

- Deltidsarbeidende vet at de kan gå på en økonomisk smell.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju
1 - 5 av 138 | Neste | Siste »