Cristin-person-ID: 52845
Person

Cathrine Egeland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid .

Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde. 2018, Norsk sosiologisk tidsskrift. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Jobber kvinner frivillig eller ufrivillig deltid?

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju

STRID OM LIKESTILLINGSTILTAK.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju

- Deltidsarbeidende vet at de kan gå på en økonomisk smell.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju

- Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju