Cristin-person-ID: 52845
Person

Cathrine Egeland

  • Stilling:
    Forsker
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Jobber kvinner frivillig eller ufrivillig deltid?

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju i media

STRID OM LIKESTILLINGSTILTAK.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju i media

- Deltidsarbeidende vet at de kan gå på en økonomisk smell.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju i media

- Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju i media

Jeg tenker mye på at jeg kanskje ender som minstepensjonist.

Egeland, Cathrine. 2017, OSLOMETIntervju i media