Cristin-person-ID: 52999
Person

Lars Arne Jordanger

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Nonlinear Spectral Analysis: A Local Gaussian Approach.

Jordanger, Lars Arne; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2020, Journal of the American Statistical Association. UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Model selection of copulas: AIC versus a cross validation copula information criterion.

Jordanger, Lars Arne; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2014, Statistics and Probability Letters. UIBVitenskapelig artikkel

Om glatte rasjonale kurver på Calabi-Yau´ar.

Jordanger, Lars Arne. 1999, UIBHovedfagsoppgave
1 - 4 av 4