Cristin-person-ID: 53042
Person

Otto Laurits Fuglestad

  • Stilling:
    Professor
    ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Feltarbeid i egen kultur.

Wadel, Cato; Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits. 2014, Cappelen Damm Akademisk. UISVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Feltarbeidsprosessen.

Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits. 2014, Cappelen Damm Akademisk. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

"Og kven si skuld er det?" : ein arbeidslaus mann sin kamp for sjølvrespekt og eit verdig liv.

Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Fuglestad, Otto Laurits. 2011, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UISVitenskapelig monografi

Der energien strøymer : profesjonsutvikling i møte med elevar.

Fuglestad, Otto Laurits. 2010, Tapir Akademisk Forlag. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Successful Leadership Based on Democratic Values.

Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Eggen, Astrid Birgitte; Presthus, Anne-Marie; Fuglestad, Otto Laurits; Vedøy, Gunn; Langfeldt, Gjert; Møller, Jorunn; Langfeldt, Gjert mfl.. 2007, Springer Publishing Company. HINN, UIT, UIO, UIA, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel