Cristin-person-ID: 53203
Person

Bjørn Bjorvatn

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Stilling:
  Overlege / forsker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Stilling:
  Fagleder
  ved Lungeavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kontaktinformasjon

Resultater

PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis.

Bjorvatn, Bjørn; Straand, Jørund; Halvorsen, Peder Andreas; Wensaas, Knut-Arne; Bellika, Johan Gustav; Fors, Egil Andreas; Gjelstad, Svein; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Øxnevad-Gundersen, Berit; Rørtveit, Guri. 2018, Utposten. UIT, NTNU, UIO, UIBKronikk

Prevalence of parasomnias in patients with obstructive sleep apnea. A registry-based cross-sectional study.

Lundetræ, Ragnhild S.; Saxvig, Ingvild W.; Pallesen, Ståle; Aurlien, Harald; Lehmann, Sverre; Bjorvatn, Bjørn. 2018, Frontiers in Psychology. HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Personality and Insomnia as Predictors of Anxiety and Depression among Norwegian Nurses: The SUSSH Study.

Sørengaard, Torhild Anita; Langvik, Eva ; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri; Moen, Bente Elisabeth; Karlsen, Håvard; Saksvik-Lehouillier, Ingvild. 2018, 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference. NTNU, UIBPoster

The effectiveness of a parental guide for prevention of problematic video gaming in children: A public health randomized controlled intervention study.

Krossbakken, Elfrid; Torsheim, Torbjørn; Mentzoni, Rune Aune; King, Daniel Luke; Bjorvatn, Bjørn; Lorvik, Ingjerd Meen; Pallesen, Ståle. 2018, Journal of Behavioral Addictions. AU, HAUKELAND, BORGESTAD, INNLANDET, UIBVitenskapelig artikkel

Effects of pain treatment on sleep in nursing home patients with dementia and depression: A multicenter placebo-controlled randomized clinical trial.

Blytt, Kjersti Marie; Bjorvatn, Bjørn; Husebø, Bettina; Flo, Elisabeth. 2018, International Journal of Geriatric Psychiatry. BERGEN, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel