Cristin-person-ID: 536
Person

Aktiv cristin-person Marte Blikstad-Balas

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Resultater

Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms.

Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid; Klette, Kirsti. 2018, Written Communication. UIOVitenskapelig artikkel

Elevers kildevurdering på internett - podkast 090418 Rekk opp hånda!

Blikstad-Balas, Marte. 2018, UIOBriefs

Hvor ble det av sjangrene?

Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte. 2018, Norsklæreren. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Skoleforskning - podkast 261118 Rekk opp hånda!

Blikstad-Balas, Marte. 2018, UIOBriefs

Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities.

Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte. 2018, European Educational Research Journal. UIOVitenskapelig artikkel