Cristin-person-ID: 53688
Person

Aktiv cristin-person Line Merethe Skum

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Diakoni

Land

  • Norge
  • Filippinene

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Line Merethe Skum

Sammendrag

Line M. Skum er diakon/ universitetslektor ved Kirkelig utdanningssenter nord med Hovedfag helsefag- studieretning diakoni fra Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er knyttet til diakoni og urfolksspørsmål. Skums hovedfagsoppgave er en studie av hvordan Den episkopale kirke og United Church of Christ tenker og handler frigjørende sammen med Igorot i Mankayan i kampen om land som trues av multinasjonal gruvedrift (Filippinene). Hun har mangeårig undervisningserfaring ved Kirkelig utdanningssenter nord hvor hun også er fagansvarlig for diakoni. Skum har også erfaring med arbeid med internasjonale urfolksspørsmål gjennom et engasjement i urfolksprogrammet i Kirkenes Verdensråd fra 1997-99. Hun har også arbeidet med diakonalt samisk ungdomsarbeid og vært rådgiver i diakoni ved Nord-Hålogaland bispedømme og i Samisk kirkeråd.

Tittel

Line Merethe Skum

Resultater Resultater

En åpen kirke i forsoningens tjeneste.

Skum, Line Merethe. 2006, Kirke og kultur. UITFagartikkel

Erkjenne fortid - forme framtid : innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi.

Johnsen, Tore; Skum, Line Merethe. 2013, Orkana Forlag. UITVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 4 av 4