Cristin-person-ID: 537026
Person

Aktiv cristin-person Anja Fog Heen

 • Stilling:
  Forsker
  ved Klinikk for Medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Stilling:
  PhD-stipendiat
  ved Div Gjøvik ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Universitetslektor
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Sted
anjaheen@gmail.com
Sted
KER Unit, Mayo Clinic, Rochester, USA

Resultater Resultater

Patient values and preferences on valve replacement for aortic stenosis: A systematic review.

Heen, Anja Fog; Lytvyn, Lyubov; Shapiro, Michael; Guyatt, Gordon; Siemieniuk, Reed Alexander Cunningham; Zhang, Yuan; Manja, Veena; Vandvik, Per Olav; Agoritsas, Thomas. 2021, Heart. UNIVCAL, USA, MCMASTER, VAMC, UIO, HUG, INNLANDETVitenskapelig oversiktsartikkel/review

A framework for practical issues was developed to inform shared decision-making tools and clinical guidelines.

Heen, Anja Fog; Vandvik, Per Olav; Brandt, Linn; Montori, Victor M.; Lytvyn, Lyubov; Guyatt, Gordon; Quinlan, Casey; Agoritsas, Thomas. 2020, Journal of Clinical Epidemiology. USA, MCMASTER, SVEITS, MAYO, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Gastrointestinal bleeding prophylaxis for critically ill patients: a clinical practice guideline.

Ye, Zhikang; Blaser, Annika Reintam; Lytvyn, Lyubov; Wang, Ying; Guyatt, Gordon; Mikita, J. Stephen; Roberts, Jamie; Agoritsas, Thomas; Bertschy, Sonja; Boroli, Filippo mfl.. 2020, BMJ (Clinical Research Edition). USA, CANADA, MCMASTER, ORH, TÜ, STORBRITAN, ARGENTINA, INNLANDET, UNIKWAZULU, DU, KINA, SVEITS, UIO, HUG, PUMCVitenskapelig artikkel

Kvalitetsforbedringsprosjekt for kurveføring og samstemming på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Heen, Anja Fog; Hanne M.H., Sandberg. 2019, Høstmøte. LDSVitenskapelig foredrag

Tarmkreftscreening, eller ikke?

Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog; Kalager, Mette; Bretthauer, Michael. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. DIAKONSYK, UIO, OUS, INNLANDETKronikk
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »