Cristin-person-ID: 53728
Person

Unn Sollid Manskow

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Folk i nord kan bli mer aktive med ONWARDS.

Zanaboni, Paolo; Manskow, Unn Sollid; Kræmer, Morten. 2021, UNN, NRKIntervju

Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. - Status, erfaringer og utfordringer.

Manskow, Unn Sollid; Kristiansen, Truls Tunby. 2020, Webinarserie: Digitalisering av legemiddelhåndtering. UNNFaglig foredrag

Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​.

Manskow, Unn Sollid; Lind, Karianne Fredenfeldt; Bergmo, Trine Strand. 2019, Scandinavian Health Informatic/EHiN. UNNVitenskapelig foredrag

Familiemedlemmers omsorgsbelastning og livstilfredshet over tid.

Manskow, Unn Sollid. 2019, Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade. UNNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »