Cristin-person-ID: 538944
Person

Kjersti Granås Bardal

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling ved Nordlandsforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi

Emneord

Transport • Mobilitet • Samferdsel • Logistikk • Økonomistyring • Prosjektstyring • Bærekraftig mobilitet

Resultater Resultater

«Muligheten til å leve et normalt liv» Evaluering av arbeids- og utdanningsreiser.

Bardal, Kjersti Granås; Bliksvær, Trond; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Gisle. 2020, NORD, NORDLFORSKRapport

«Et godt sted å bli gammel. En studie av aldring i rurale kommuner.

Bliksvær, Trond; Andrews, Therese Marie; Bardal, Kjersti Granås; Waldahl, Ragnhild Holmen. 2020, NORD, NORDLFORSKRapport

Samfunnsøkonomisk nytte av bedret fremkommelighet på høyfjellstrekninger.

Bardal, Kjersti Granås. 2020, Fagbokforlaget. NORDLFORSKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Contradictory outcomes of cost-benefit analyses – Findings from Norwegian public-investment projects.

Bardal, Kjersti Granås. 2020, Research in Transportation Economics. NORDLFORSKVitenskapelig artikkel

Kollektivtransport i et reiseliv tilgjengelig for alle - Erfaringer fra Nordland.

Bardal, Kjersti Granås; Fabritius, Merete Kvamme; Bliksvær, Trond. 2020, NORD, NORDLFORSKRapport
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »