Cristin-person-ID: 538944
Person

Kjersti Granås Bardal

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling ved Nordlandsforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi

Emneord

Transport • Samferdsel • Logistikk • Økonomistyring • Prosjektstyring • Bærekraftig mobilitet

Resultater Resultater

Revisjonskvalitet og bestillerkompetanse.

Gilberg, Brynjar; Bardal, Kjersti Granås. 2019, Fagbokforlaget. NORD, NORDLFORSKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bruk av dataanalyseverktøy i revisjon.

Stephansen, Sissel With; Bardal, Kjersti Granås. 2019, Fagbokforlaget. NORD, NORDLFORSKFaglig kapittel

Modelling the Costs of Unexpected Traffic Flow Disruptions.

Bardal, Kjersti Granås; Mathisen, Terje Andreas. 2019, Journal of Transport Economics and Policy. NORD, NORDLFORSKVitenskapelig artikkel

Kategorisering av barrierer.

Olsen, Silvia Johanne; Bardal, Kjersti Granås. 2019, Tiltakskatalog for transport og miljø - Transportøkonomisk institutt (TØI). TØI, NORDLFORSKFagartikkel

Barrierer mot mer bærekraftig mobilitet.

Bardal, Kjersti Granås; Reinar, Mathias; Gjertsen, Arild. 2019, Samferdsel. NORDLFORSKPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »