Cristin-person-ID: 5413
Person

Aktiv cristin-person Inge Lorange Backer

 • Stilling:
  Gjest
  ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

 • Norsk
 • Engelsk

Tittel

Inge Lorange Backer

Sammendrag

Faglige interesser

Mitt hovedarbeidsfelt er nå forberedelse og utforming av lovgivning, med vekt på å se rettsregler og juridiske spørsmål i regelgiverens snarere enn rettsanvenderens perspektiv. Ellers har jeg bevart interessen for rettsområder som jeg tidligere har arbeidet med, som sivilprosess, miljørett, forvaltningsrett og barnerett.

Bakgrunn

Cand. jur. (Oslo) 1972, Diploma in Legal Studies (Cantab.) 1978, dr. jur. (Oslo) 1987, jur. dr. h.c. (Uppsala) 2006.

 • Ansatt i Justisdepartementets lovavdeling 1972-76, med permisjon som dommerfullmektig i Romsdal 1973-74.
 • Ansatt i Miljøverndepartementet 1976-77 (Avdelingen for forurensningssaker)
 • Universitetslektor og senere universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1977-83
 • Førstelektor ved det daværende Institutt for kriminologi og strafferett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1983-84.
 • Avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 1984-87 (Avdelingen for naturvern og friluftsliv).
 • Professor i rettsvitenskap i 1987-94. I 1989-92 også bestyrer for Institutt for offentlig rett.
 • Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995-2008.

Fra 1. november 2008 er jeg igjen professor ved Institutt for offentlig rett.

CV

Full CV er kun tilgjengelig etter forespørsel.

Verv

Jeg har deltatt i flere offentlige utredningsutvalg o.l., herunder:

 • Norsk representant i Nordisk ministerråds embetsmannskomité for lovgivningsspørsmål (EK-Lov) 1995-2008.
 • Norsk representant i Europarådets styringskomité for sivilrettslig samarbeid (CDCJ) 1996-2008 og var styringskomiteens leder 2003-05.
 • Ledet Bioteknologiutvalget (1987-90), Vassdragslovutvalget (1990-94), Svalbardmiljølovutvalget (1996-99) og Biomangfoldlovutvalget (2001-04).
 • Sekretær for Barnelovutvalget (1975-77) og medlem av bl.a. Domstolkommisjonen (1996-99). 
   

Tittel

Inge Lorange Backer

Resultater

Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted.

Backer, Inge Lorange. 2016, Jure. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norges Lover 1687-2015.

Backer, Inge Lorange; Bull, Henrik. 2016, UIOOppslagsverk

Komplekse næringslivstvister for domstolene.

Backer, Inge Lorange; Blandhol, Sverre. 2016, Lov og Rett. UIOLeder

Mardøla - før Alta.

Backer, Inge Lorange. 2016, Gyldendal Juridisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forvaltningsloven i det 21. århundre - velfungerende eller avleggs?

Backer, Inge Lorange. 2016, Nordisk Administrativt Tidsskrift. UIOPopulærvitenskapelig artikkel