Cristin-person-ID: 5413
Person

Aktiv cristin-person Inge Lorange Backer

 • Stilling:
  Gjest
  ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Inge Lorange Backer

Sammendrag

Faglige interesser

Mitt hovedarbeidsfelt er nå forberedelse og utforming av lovgivning, med vekt på å se rettsregler og juridiske spørsmål i regelgiverens snarere enn rettsanvenderens perspektiv. Ellers har jeg bevart interessen for rettsområder som jeg tidligere har arbeidet med, som sivilprosess, miljørett, forvaltningsrett og barnerett.

Bakgrunn

Cand. jur. (Oslo) 1972, Diploma in Legal Studies (Cantab.) 1978, dr. jur. (Oslo) 1987, jur. dr. h.c. (Uppsala) 2006.

 • Ansatt i Justisdepartementets lovavdeling 1972-76, med permisjon som dommerfullmektig i Romsdal 1973-74.
 • Ansatt i Miljøverndepartementet 1976-77 (Avdelingen for forurensningssaker)
 • Universitetslektor og senere universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1977-83
 • Førstelektor ved det daværende Institutt for kriminologi og strafferett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1983-84.
 • Avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 1984-87 (Avdelingen for naturvern og friluftsliv).
 • Professor i rettsvitenskap i 1987-94. I 1989-92 også bestyrer for Institutt for offentlig rett.
 • Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995-2008.

Fra 1. november 2008 var jeg igjen professor ved Institutt for offentlig rett frem til avskjed etter oppnådd pensjonsalder 1. august 2016. Siden da har jeg vært professor emeritus med tiloknytning til Institutt for offentlig rett.

CV

Full CV er kun tilgjengelig etter forespørsel.

Verv

Jeg har deltatt i flere offentlige utredningsutvalg o.l., herunder:

 • Norsk representant i Nordisk ministerråds embetsmannskomité for lovgivningsspørsmål (EK-Lov) 1995-2008.
 • Norsk representant i Europarådets styringskomité for sivilrettslig samarbeid (CDCJ) 1996-2008 og var styringskomiteens leder 2003-05.
 • Ledet Bioteknologiutvalget (1987-90 - NOU 1989:8 og NOU 1990:1), Vassdragslovutvalget (1990-94 - NOU 1994:12), Svalbardmiljølovutvalget (1996-99 - NOU 2009:21), Biomangfoldlovutvalget (2001-04 - NOU 2004:28), Karanteneevalueringsutvalget (2011-2012 - NOU 2012:12) og Forvaltningslovutvalkget (NOU 2019:5).
 • Sekretær for Barnelovutvalget (1975-77) og medlem av bl.a. Domstolkommisjonen (1996-99). 
   
 • Leder av det norske styret for De nordiske juristmøter 2008-2017.

Tittel

Inge Lorange Backer

Resultater Resultater

Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1.

Eriksen, Ane; Willebrand, Maria Hörnell; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Backer, Inge Lorange; Boitani, Luigi; Fauchald, Ole Kristian; Fernandez-Galiano, Eladio; Fleurke, Floor M. mfl.. 2020, HINN, UIO, NINARapport

Spredt eller samlet rett?

Backer, Inge Lorange. 2020, UIODokumentar

Utbygger må betale. Vindkraft.

Backer, Inge Lorange. 2020, UIODokumentar

Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet.

Backer, Inge Lorange. 2020, UIODokumentar

Forenkling.

Backer, Inge Lorange. 2020, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 180 | Neste | Siste »