Cristin-person-ID: 5420
Person

Aktiv cristin-person Cecilie Enqvist-Jensen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater Resultater

Navigating fluid epistemic spaces: emerging challenges for student knowing and learning in public international law.

Enqvist-Jensen, Cecilie. 2018, Studies in Continuing Education. UIOVitenskapelig artikkel

Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students' collaborative work with case assignments.

Enqvist-Jensen, Cecilie; Nerland, Monika; Rasmussen, Ingvill. 2017, Learning, Culture and Social Interaction. UIOVitenskapelig artikkel

Hvordan lærer studenter å forholde seg kritisk til kunnskap? - et case fra JUS: Analyser av jusstudenters utforskning av caseoppgaver i kollokviegrupper.

Enqvist-Jensen, Cecilie. 2016, Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum. Seminarets tema: Søkelys på kvalitet i høyere utdanning. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »