Cristin-person-ID: 548692
Person

Aktiv cristin-person Jarle Berge

  • Stilling:
    Idrettspedagog
    ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF
  • Stilling:
    PhD-stipendiat
    ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
33134111
Sted
Jarle Berge, Sykehuset i Vestfold.
Sted
Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU), Politihøgskolen, Sykehuset i Telemark, Universitetet i Agder, Duke University and medicine

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Effect of aerobic exercise intensity on health-related quality of life in severe obesity: a randomized controlled trial.

Berge, Jarle; Hjelmesæth, Jøran Sture; Kolotkin, Ronette Loganzo; Støren, Øyvind; Bratland-Sanda, Solfrid; Hertel, Jens Kristoffer; Gjevestad, Espen Svendsen; Småstuen, Milada Cvancarova; Helgerud, Jan; Bernklev, Tomm. 2022, Health and Quality of Life Outcomes. USN, DU, USA, HELSEFØRDE, VESTFOLD, NTNU, UIO, PHSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 49 | Neste | Siste »