Cristin-person-ID: 54919
Person

Marta Grongstad

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Sykepleie Bsc i Tromsø ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
+4790512454
Sted
Marta.grongstad@vid.no

Resultater Resultater

Kombinerte stillingers betydning for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudier.

Grongstad, Marta; Olsen, Kari Birkelund; Hanssen, Tove Aminda. 2020, Sykepleien Forskning. VID, UIT, UNNVitenskapelig artikkel

Rapport fra arbeidsgruppe om kombinerte stillinger.

Nikolaisen, Morten; Barge, Bjørg Solveig Nilsen; Reitan, Elisabeth Cecilie Klæbo; Tufte-Gerhardsen, Gry; Øien, Lisa; Bjørhovde, Njål; Grongstad, Marta. 2017, UITRapport

Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik.

Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. 2016, UITRapport

NOU 2014:14. Fagskolen- et attraktivt utdanningsvalg.

Grund, Jan; Bergene, Trond; Grindal, Kjersti; Grongstad, Marta; Kristiansen, Stein; Lien, Ivar; Lind, Solfrid; Pettersen, Johnny; Sund Moen, Astrid; Thun, Bård Inge mfl.. 2014, UIT, HK, OSLOMETRapport

Akkrediteringsrapport. University College Lillebælt. Institutionsakkreditering .

Sanderhage, Tue; Bagger Anderse, Gorm; Abildtrup Hansen, Rebekka; Grongstad, Marta; Hwang, Stephen. 2018, UITRapport
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »