Cristin-person-ID: 5497
Person

Aktiv cristin-person Inger Schou Bredal

  • Stilling:
    Forsker
    ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Stress og stressmestring • Livskvalitet • Kvantitative forskningsmetoder • Brystkreft • Kronisk smerte • Angst

Kontaktinformasjon

Sted
Ullevål Universitetssykehus Kirkeveien 166 0407 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

A comparison between healthcare workers and non-healthcare workers’ anxiety, depression and PTSD during the initial COVID -19 lockdown.

Bredal, Inger Schou; Bonsaksen, Tore; Ekeberg, Øivind; Skogstad, Laila; Grimholt, Tine Kristin; Heir, Trond. 2022, Public Health in Practice. VID, HINN, UIT, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Examining the effect of an education intervention on nurses*medicines management knowledge.

Høghaug, Grete; Skår, Randi; Tran, Thien Ngoc; Bredal, Inger Schou. 2021, Nursing management. UIO, OUS, APOTEKØST, HVLVitenskapelig artikkel

Occurrence and characteristics of pain after ICU discharge: A longitudinal study.

Valsø, Åse; Rustøen, Tone; Småstuen, Milada Cvancarova; Puntillo, Kathleen; Skogstad, Laila; Bredal, Inger Schou; Sunde, Kjetil; Tøien, Kirsti. 2021, Nursing in Critical Care. UNIVCAL, SUNNAAS, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Psychological responses and associated factors during the initial lockdown due to the corona disease epidemic (COVID-19) among Norwegian citizens.

Schou-Bredal, Inger; Grimholt, Tine K.; Bonsaksen, Tore; Skogstad, Laila; Heir, Trond; Ekeberg, Øivind. 2021, Journal of Mental Health. VID, HINN, SUNNAAS, NKVTS, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Concerns in the norwegian population during the initial lockdown due to the covid-19 pandemic.

Bredal, Inger Schou; Skogstad, Laila; Grimholt, Tine K.; Bonsaksen, Tore; Ekeberg, Øivind; Heir, Trond. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). HINN, VID, SUNNAAS, NKVTS, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 71 | Neste | Siste »