Cristin-person-ID: 553460
Person

Aktiv cristin-person Christine Hope

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

lesson study • Lærerprofesjonalitet • Barns medvirkning • Demokratisk medborgerskap • Klasseledelse

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Demokrati og medborgerskap, med vekt på elevmedvirkning.

Hope, Christine. 2021, Digital storsamling om fagfornyelsen, Demkomp: HVL, skoleledere, tillitsvalgte og PPT. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Undervisning som forebygger dannelse av udemokratiske holdninger .

Hope, Christine; Sæverot, Herner; Grimsæth, Gerd. 2022, Den 16. Nordiske læreruddannelseskonference. Innovation i Undervisning og Læring. HVLVitenskapelig foredrag

Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø, PELfaget i GLU.

Hope, Christine. 2021, Helhet, sammenheng og progresjon i grunnskolelærerutdanningene. HVLFaglig foredrag

Hvordan læreres kunnskapsutvikling kan endre yrkespraksis.

Hope, Christine; Grimsæth, Gerd. 2021, Universitetsforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Visste du at ...lærere på flere skoler utvikler kompetanse for å kunne møte kontroversielle temaer i undervisningen? .

Hope, Christine; Sæverot, Herner; Grimsæth, Gerd. 2021, Utdanningsmøte Grunnskolelærerutdanningen, HVL. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »