Cristin-person-ID: 556927
Person

Ida Heiaas

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 62 08

Resultater Resultater

The unexpected other: Challenges and strategies after acquired impairment.

Solvang, Per Koren; Heiaas, Ida; Romsland, Grace Inga; Søberg, Helene Lundgaard. 2021, Health. SUNNAAS, OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

Fra håp til realitet – skadedes arbeid med å rekonstruere sitt hverdagsliv.

Koren Solvang, Per; Heiaas, Ida; Romsland, Grace Inga; Søberg, Helene L.. 2019, Rehabiliteringsforløp etter alvorlige skader – utfordringer for pasienter, pårørende og profesjonelle. Resultater fra et dansk-norsk forskningssamarbeid. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning.

Feiring, Marte; Heiaas, Ida; Koren Solvang, Per. 2017, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Participatory Health Research and Challenges to the Sociology of Health and Illness.

Feiring, Marte; Heiaas, Ida; Koren Solvang, Per. 2016, BSA Medical Sociology Annual Conference 2016. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4