Cristin-person-ID: 5608
Person

Aktiv cristin-person Heidi Mork Lomell

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Professor ii
    ved Politihøgskolen

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation.

Lomell, Heidi Mork. 2018, Routledge. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008.

Lomell, Heidi Mork. 2018, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. UIOVitenskapelig artikkel

Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Lomell, Heidi Mork. 2017, Norsk sosiologisk tidsskrift. OSLOMET, UIOLeder

Hva er kriminologi?

Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len. 2017, Universitetsforlaget. UIOFaglig kapittel

Rettssosiologi.

Lomell, Heidi Mork; Smith, Peter Scharff. 2017, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel