Cristin-person-ID: 56338
Person

Karianne Fredenfeldt Lind

  • Stilling:
    Forskningbibliotekar
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater.

Torsvik, Torbjørn; Kristiansen, Eli; Lind, Karianne Fredenfeldt; Johansen, Monika Alise. 2019, Workshop E-konsultasjon og triage. UNNFaglig foredrag

Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway.

Budrionis, Andrius; Lind, Karianne Fredenfeldt; Holm, Inger Marie; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. 2019, International Academy, Research and Industry Association (IARIA). UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway.

Budrionis, Andrius; Lind, Karianne Fredenfeldt; Holm, Inger Marie; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. 2019, eTELEMED 2019, The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine. UNNVitenskapelig foredrag

The immunomodulatory effects of barettin and involvement of the kinases CAMK1α and RIPK2.

Lind, Karianne Fredenfeldt; Østerud, Bjarne; Hansen, Espen; Jørgensen, Trond Ø.; Andersen, Jeanette hammer. 2015, Immunopharmacology and immunotoxicology. UITVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »