Cristin-person-ID: 56413
Person

Lars Ivar Hansen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater

The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural networks.

Hansen, Lars Ivar. 2018, Novus Forlag. UITVitenskapelig monografi

How to define borders between private and common land in Norway?

Hansen, Lars Ivar. 2017, Danish Journal of Archaeology. UITVitenskapelig artikkel

Høvdingesetet på Bjarkøy og dets relasjoner til omlandet i tidlig middelalder.

Hansen, Lars Ivar. 2017, Med kulturarven som spydspiss: Fagseminar om regionens vikingtid og nasjonaljubileet 2030. UITFaglig foredrag

О саамской историографии.

Hansen, Lars Ivar. 2017, Арктика и Север. UITFagartikkel

Friis-kartene: Hva forteller kartene om etnisitet, språk og kultur? Kan vi stole på kartleggingen?

Hansen, Lars Ivar. 2017, "Vår felles slektshistorie" - Kvensk seminar i Tromsø. UITVitenskapelig foredrag

Utmerkelser