Cristin-person-ID: 5645
Person

Aktiv cristin-person Marianne Jenum Hotvedt

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Forsker
  ved Forskningsstiftelsen Fafo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Marianne Jenum Hotvedt

Sammendrag

Bakgrunn

Født 1977
2001-2002: Vit.ass., Institutt for offentlig rett
2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo
2003-2005: Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet
2005-2009: Rådgiver i Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
2009: Stipendiat, Institutt for privatrett

Faglige kompetanseområder

 • Arbeidsrett
 • Diskrimineringsrett
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for privatrett

Tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse. Hotvedt skriver en PhD-avhandling om arbeidsgiverbegrepet i norsk arbeidsrett.

Tittel

Marianne Jenum Hotvedt

Resultater Resultater

Platform work - policy developments in Norway.

Hotvedt, Marianne Jenum. 2021, Nordic network meeting on platform work. UIOFaglig foredrag

Arbeidstid og reisetid - nytt i nyere rettsutvikling.

Hotvedt, Marianne Jenum. 2021, Frokostmøte Arbeidsrett.no. UIOVitenskapelig foredrag

Kollektive forhandlinger for oppdragstakere i plattformøkonomien.

Hotvedt, Marianne Jenum. 2021, Frokostmøte om plattformarbeid. UIOVitenskapelig foredrag

Chapter 6 Is Nordic labour law fit to meet future challenges?

Hotvedt, Marianne Jenum; Alsos, Kristin. 2021, Nordisk ministerråd. FAFOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kollektive forhandlinger for oppdragstakere?

Hotvedt, Marianne Jenum. 2021, Kurs kollektiv arbeidsrett fordypning. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 125 | Neste | Siste »