Cristin-person-ID: 5647
Person

Aktiv cristin-person Ursula-Georgine Småland Goth

 • Stilling:
  Professor ii
  ved NLA Høgskolen
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania
 • Stilling:
  Professor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Bedriftsøkonomi • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Forebyggende medisin • Andre helsefag

Emneord

Health literacy • Minoritetshelse • Helsefremmende • Organisasjon og ledelse • Migrasjon • Helsetjenesteforskning • Folkehelse • Migrasjonspedagogikk • Arbeidsinkludering • Mangfoldsledelse • Interkulturell kommunikasjon • Diversity management • Fastlegeordning • Salutogenese • Frivillighet

Land

 • Østerrike
 • Israel
 • Rwanda
 • Sør-Korea
 • Bosnia-Hercegovina

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Høyskolen Kristiania; Prinsensgate/P2-18, Oslo.
Sted
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ursula-Georgine Småland Goth

Sammendrag

Ursula Småland Goth (f.1961) er utdannet siviløkonom, epidemiolog og sykepleier. Hun tok sin doktorgrad i samfunnsmedisin med spesialisering i helsetjenesteforskning og migrasjonshelse. Hun er i dag ansatt som professor i Folkehelse ved Høyskolen Kristiania og som professor II i Pedagogikk ved NLA høyskolen.

Tittel

Ursula-Georgine Goth

Sammendrag

Ursula Småland Goth (f.1961) holds a mastgerdegree in economics and administration as well as epidemiology. She received her PhD in social medicine with specialization in health services research and migration health. Currently, Goth is employed as Professor of Public Health at Kristiania University College and as Professor II of Pedagogy at NLA University College.

Tittel

morsmål

Resultater Resultater

Pårørende i psykisk helsevern:et helsefremmende perspektiv.

Brente, Trine Lise; Goth, Ursula-Georgine Småland. 2020, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. VID, HKVitenskapelig artikkel

Simulation: a didactic approach in the field of migration and minority health.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Braaum, Lars Erik. 2019, NIC (Nordic Intercultural Communication) :“Beyond Diversity as Commodity: Neoliberal Multiculturalism, Anti-Oppression Pedagogy, and Inclusive Communication”.. NLA, HKVitenskapelig foredrag

Training and Education of Care Professionals.

Goth, Ursula-Georgine Småland. 2019, 1st Krems Dementia Conference: Timely Detection of Dementia. HKVitenskapelig foredrag

Om antologien Verdier og visjoner.

Fürstenberg, Monica; Goth, Ursula-Georgine Småland. 2019, Magasinet Servus. NLAIntervju tidsskrift

Verdier i profesjonell praksis: Om simulering som pedagogisk tilnærming i helseutdanning.

Lindenskov, Line; Goth, Ursula-Georgine Småland. 2019, Cappelen Damm Akademisk. VID, NLAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 117 | Neste | Siste »