Cristin-person-ID: 5647
Person

Aktiv cristin-person Ursula-Georgine Småland Goth

 • Stilling:
  Professor
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Stilling:
  Professor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Professor ii
  ved NLA Høgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Bedriftsøkonomi • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Forebyggende medisin • Andre helsefag

Emneord

Health literacy • Minoritetshelse • Helsefremmende • Organisasjon og ledelse • Migrasjon • Helsetjenesteforskning • Folkehelse • Migrasjonspedagogikk • Arbeidsinkludering • Mangfoldsledelse • Interkulturell kommunikasjon • Diversity management • Fastlegeordning • Salutogenese • Frivillighet

Land

 • Østerrike
 • Israel
 • Rwanda
 • Sør-Korea
 • Bosnia-Hercegovina

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Høyskolen Kristiania; Prinsensgate/P2-18, Oslo.
Sted
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Fartøyvern i Norge: en samarbeidsmodell mellom offentlig forvaltning, forskningsmiljøer og sivilsamfunn. .

Goth, Ursula-Georgine Småland; Småland, Erik. 2020, Storbykonferansen 2020 . HKVitenskapelig foredrag

Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv.

Brente, Trine Lise; Goth, Ursula-Georgine Småland. 2020, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. VID, HKVitenskapelig artikkel

Simulation: a didactic approach in the field of migration and minority health.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Braaum, Lars Erik. 2019, NIC (Nordic Intercultural Communication) :“Beyond Diversity as Commodity: Neoliberal Multiculturalism, Anti-Oppression Pedagogy, and Inclusive Communication”.. NLA, HKVitenskapelig foredrag

Training and Education of Care Professionals.

Goth, Ursula-Georgine Småland. 2019, 1st Krems Dementia Conference: Timely Detection of Dementia. HKVitenskapelig foredrag

Om antologien Verdier og visjoner.

Fürstenberg, Monica; Goth, Ursula-Georgine Småland. 2019, Magasinet Servus. NLAIntervju tidsskrift
1 - 5 av 117 | Neste | Siste »