Cristin-person-ID: 56647
Person

Torben Wisborg

  • Stilling:
    Professor
    ved Akuttmedisin og anestesi ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Overlege
    ved Finnmarkssykehuset

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anestesiologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Må vi gjøre alle feil på nytt?

Vidringstad, Marit; Wisborg, Torben; Agledahl, Ingvild. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, HELSEFINNMLeserinnlegg

Ambulance helicopters for every emergency?

Friberg, Hans; Wisborg, Torben. 2020, Acta Anaesthesiologica Scandinavica. UITLeder

Prehospital tourniquets in civilians: A systematic review.

Eilertsen, Kenneth A.; Winberg, Morten; Jeppesen, Elisabeth; Hval, Gyri; Wisborg, Torben. 2020, Prehospital and Disaster Medicine. UIT, FHI, SNLA, UIO, HELSEFINNM, OUS, UISVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Skader fra bruk av snøscootere i Vest-Finnmark.

Jeppesen, Elisabeth; Wisborg, Torben. 2005, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, UISVitenskapelig artikkel

Epidemiology of geriatric trauma patients in Norway: A nationwide analysis of Norwegian Trauma Registry data, 2015-2018. A retrospective cohort study.

Cuevas-Østrem, Mathias; Røise, Olav; Wisborg, Torben; Jeppesen, Elisabeth. 2020, Injury. UIT, SNLA, HELSEFINNM, UIO, OUS, UISVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 91 | Neste | Siste »