Cristin-person-ID: 56647
Person

Torben Wisborg

  • Stilling:
    Overlege
    ved Finnmarkssykehuset
  • Stilling:
    Professor
    ved Akuttmedisin og anestesi ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anestesiologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Fatalities and personal injuries from the use of ATVs and snowmobiles in Northern Norway in 2013-14.

Rønning, Tone; Grov, Ellen Karine; Wisborg, Torben. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, OSLOMET, HELSEFINNM, OUSVitenskapelig artikkel

Trauma research in the Nordic countries,1995–2018–a systematic review.

Jeppesen, Elisabeth; Iversen, Valdemar Vea; Hansen, Ingrid Schrøder; Reierth, Eirik; Wisborg, Torben. 2020, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. UIT, HELSEFINNM, OUS, ØSTFOLD, UISVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Barnelivet er farligere i distriktene.

Wisborg, Torben; Holter, June Alette. 2019, Aftenposten Viten. UITPopulærvitenskapelig artikkel

Simuleringsbasert teamtrening virker.

Brattebø, Guttorm; Ersdal, Hege Langli; Wisborg, Torben. 2019, Tidsskrift for Den norske laegeforening. SUS, UIT, HELSEFINNM, UIS, UIBKronikk

Overforbruk av CT ved traumemottak?

Wisborg, Torben. 2019, Tidsskrift for Den norske laegeforening. UIT, HELSEFINNMLeder
1 - 5 av 86 | Neste | Siste »