Cristin-person-ID: 569613
Person

Aktiv cristin-person Alexandra Makhlysheva

  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: A qualitative analysis of clinician perspectives .

Chomutare, Taridzo; Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Delgado Olabarriaga, Silvia; Makhlysheva, Alexandra; de Oliveira, Marcela Tuler; Silsand, Line; Krefting, Dagmar; Penzel, Thomas; Hillen, Christiaan; Bellika, Johan Gustav. 2021, IEEE conference proceedings. UIT, UvA, UNN, CHARITE, NEDERLAND, UMGVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

More thorough analyses of health data can boost patient care.

Makhlysheva, Alexandra; Lundberg, Lene. 2021, UNNIntervju

Grundigere analyser av helsedata kan gi pasienter bedre behandling .

Makhlysheva, Alexandra; Lundberg, Lene. 2021, UNNIntervju

Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis.

Makhlysheva, Alexandra; Ngo, Phuong; Tayefi, Maryam; Torsvik, Torbjørn; Chomutare, Taridzo. 2020, UNNRapport

Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings.

Makhlysheva, Alexandra; Tayefi, Maryam; Ngo, Phuong; Chomutare, Taridzo; Torsvik, Torbjørn. 2020, UNNRapport
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »