Cristin-person-ID: 56979
Person

Anne Torill Nordsletta

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Health Analytics,current data situation and use in Norway.

Nordsletta, Anne Torill. 2018, HIMSS Europe 18 & Health 2.0 Conference. UNNFaglig foredrag

Artificial Intelligence based on real world data.

Nordsletta, Anne Torill. 2018, AI for Good - Global Summit. UNNVitenskapelig foredrag

Norwegian Centre for E-health Research, Health Analytics Department.

Nordsletta, Anne Torill. 2019, Besøk hos IBM Research. UNNFaglig foredrag

Food recommendation using machine learning for physical activities in patients with type 1 diabetes.

Ngo, Phuong; Tayefi, Maryam; Nordsletta, Anne Torill; Godtliebsen, Fred. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse.

Makhlysheva, Alexandra; Malm-Nicolaisen, Kristian; Nordsletta, Anne Torill. 2019, UNNRapport
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »