Cristin-person-ID: 57156
Person

Simon-Peter Neumer

  • Stilling:
    Seksjonssjef
    ved RBUP Øst og Sør
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Forebyggingsenheten ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier.

Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Øktedalen, Tuva; Gammelsæther, Siri; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Brunborg, Bjørn; Ramstad, Tine; Risholm, Raghild mfl.. 2021, Fontene. UIT, NORCE, NTNU, UIBKronikk

Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Neumer, Simon-Peter; Jozefiak, Thomas; Reedtz, Charlotte; Stormark, Kjell Morten; Martinussen, Monica. 2021, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIT, NTNU, UIBLeserinnlegg

Systematic identifcation and stratifcation of help‑seeking school‑aged youth with mental health problems: a novel approach to stage‑based stepped‑care.

Wolf, Rasmus; Puggaard, Louise; Pedersen, Mette Maria; Pagsberg, Anne Katrine; Silverman, Wendy K.; Correll, Christoph U.; Plessen, Kerstin J.; Neumer, Simon-Peter; Gyrd-Hansen, Dorte; Thastum, Mikael mfl.. 2021, European Child and Adolescent Psychiatry. UIT, NTNUVitenskapelig artikkel

Effectiveness of transdiagnostic cognitive-behavioral psychotherapy compared to management as usual for youth with common mental health problems. A randomized clinical trial.

Jeppesen, Pia; Wolf, Rasmus; Nielsen, Sabrina M.; Christensen, Robin; Plessen, Kerstin Jessica; Bilenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter; Puggaard, Louise mfl.. 2020, JAMA psychiatry. UIT, USA, AU, SDU, ÅRHUSSYKE, CHUV, KU, YU, CHARITE, BØR, RBUP, DANMARKVitenskapelig artikkel

"Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?".

Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola mfl.. 2020, Barn og unge kongressen 2020. UIT, NTNU, RBUPPoster
1 - 5 av 243 | Neste | Siste »