Cristin-person-ID: 57160
Person

Rolf Ole Lindsetmo

  • Stilling:
    1013 professor
    ved Gastrokirurgi ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Klinikksjef
    ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Resultater Resultater

Telemedicine in postoperative follow-up of STOMa PAtients: a randomized clinical trial (the STOMPA trial).

Augestad, Knut Magne; Sneve, Anna Mohn; Lindsetmo, Rolv-Ole. 2020, British Journal of Surgery. UNN, CUitCoNY, HELGELANDVitenskapelig artikkel

Bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens) - høringsuttalelse.

Hauglid, Mathias; Mikalsen, Karl Øyvind; Lindsetmo, Rolv-Ole. 2020, UITBriefs

Group-based multimodal physical therapy in women with chronic pelvic pain: A randomized controlled trial.

Nygaard, Ane Sigrid; Rydningen, Mona Birgitte; Stedenfeldt, Mona; Wojniusz, Slawomir; Larsen, Marthe; Lindsetmo, Rolv-Ole; Haugstad, Gro Killi; Øian, Pål. 2020, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. UIT, UNN, STOLAV, OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

Oppfølging av Stomi Pasienter med Telemedisin. En Randomisert Studie (STOMPA STUDIEN).

Augestad, Knut Magne; Lindsetmo, Rolv-Ole; Sneve, Anna Mohn. 2020, Norsk Kirugisk Forening Høstmøte. UIT, UNNVitenskapelig foredrag

Sacral neuromodulation for combined faecal and urinary incontinence following obstetric anal sphincter injury.

Rydningen, Mona Birgitte; Riise, Stine Linlu; Wilsgaard, Tom; Lindsetmo, Rolv-Ole; Norderval, Stig. 2018, Colorectal Disease. UIT, UNNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 56 | Neste | Siste »