Cristin-person-ID: 57335
Person

Samira Lekhal

  • Stilling:
    Overlege
    ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Kontaktinformasjon

Sted
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

Resultater Resultater

Efficiency of In-Store Interventions to Impact Customers to Purchase Healthier Food and Beverage Products in Real-Life Grocery Stores: A Systematic Review and Meta-Analysis .

Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Strømgren, Børge; Sandaker, Ingunn; Lekhal, Samira. 2021, Foods. OSLOMET, GN, VESTFOLDVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon versus livsstilsbehandling av unge med sykelig overvekt.

Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Holt, Ane Hjetland; Benestad, Beate; Seeberg, Lars Thomas; Lindberg, Morten; Halvorsen, Erling; Juliusson, Petur Benedikt; Sandbu, Rune; Lekhal, Samira. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHI, VESTFOLD, HAUKELAND, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Livsstilsbehandling av barn og ungdom med alvorlig fedme – resultater etter ett år.

Skodvin, Vilde Aabel; Lekhal, Samira; Kommedal, Kristin Garpestad; Benestad, Beate; Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Danielsen, Yngvild Sørebø; Linde, Sara-Rebekka Færø; Roelants, Mathieu; Hertel, Jens Kristoffer; Hjelmesæth, Jøran mfl.. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. SUS, FHI, VESTFOLD, HAUKELAND, UIO, OUS, DPH, UIBVitenskapelig artikkel

Kosthold og fysisk helse.

Lekhal, Samira; Slapø, Helena; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt. 2019, Cappelen Damm Akademisk. HINN, VESTFOLD, BI, OSLOMET, NTNUFagbok

Health-related quality of life after camp-based family obesity treatment: an RCT .

Benestad, Beate; Karlsen, Tor-Ivar; Småstuen, Milada Cvancarova; Lekhal, Samira; Hertel, Jens Kristoffer; Steinsbekk, Silje; Kolotkin, Ronette L.; Ødegård, Rønnaug; Hjelmesæth, Jøran. 2019, BMJ Paediatrics Open. USA, STOLAV, VESTFOLD, NTNU, UIO, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »