Cristin-person-ID: 57396
Person

Tor Ingebrigtsen

  • Stilling:
    Overlege i bistilling
    ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Hjerne og sirkulasjon ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

MR av nakke i vektbærende stilling?

Weber, Clemens; Myrseth, Erling; Kurz, Kathinka Dæhli; Frič, Radek; Ingebrigtsen, Tor; Helseth, Eirik; Nygaard, Øystein P.; Kvistad, Kjell Arne. 2021, Tidsskrift for Den norske legeforening. SUS, UIT, STOLAV, UIO, OUSShort communication

A prognostic model for failure and worsening after lumbar microdiscectomy: a multicenter study from the Norwegian Registry for Spine Surgery.

Werner, David Andreas Thomas; Grotle, Margreth; Småstuen, Milada Cvancarova; Gulati, Sasha; Nygaard, Øystein Petter; Salvesen, Øyvind; Ingebrigtsen, Tor; Solberg, Tore. 2021, Acta Neurochirurgica. UIT, UNN, STOLAV, OSLOMET, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel

Trauma radiology in northern Norway.

Bågenholm, Anna. 2020, UITDoktorgradsavhandling

Behandlingsrater for ryggkirurgi i Norge og Helse Nord 2014-18.

Ingebrigtsen, Tor; Balteskard, Lise; Guldhaugen, Kristel Ailin; Kloster, Roar; Uleberg, Bård Erling; Grotle, Margreth; Solberg, Tore. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, UNN, OSLOMET, HELSENORD, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 92 | Neste | Siste »