Cristin-person-ID: 57956
Person

Aktiv cristin-person Peter Th Ørebech

  • Stilling:
    Gjest
    ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater

Grunnloven § 1 og EU - med særlig vekt på implementeringen av vedtak truffet av EU-kommisjonen og EUs energibyrå ACER. Er det grunn til å lytte til professor Johs. Andenæs?

Ørebech, Peter Th. 2018, Lov og Rett. UITVitenskapelig artikkel

International Comity or Chaos: Wrecking "Interest Balancing" and Curbing the "Effects Doctrine" i Anon; Stefánsbók. Rit til heidurs Stefáni Má Stefánssyni.

Ørebech, Peter Th. 2018, UITFagbok

The geographic scope of the svalbard treaty and norwegian sovereignty: historic - or evolutionary - interpretation? .

Ørebech, Peter Th. 2017, Croatian Yearbook of European Law & Policy. UITVitenskapelig artikkel

Attaining Differentiated Responsibility: The Hard Life of Governmental Command in Fighting Ecological Ruin and the Triumph of Customary Law & General Principles of Law.

Ørebech, Peter Th. 2016, Franz Steiner Verlag. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Customary Laws.

Ørebech, Peter Th. 2016, Wiley-Blackwell. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel