Cristin-person-ID: 58048
Person

Marianne Nilsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Fjord økologi • Miljøtilstand økologisk og kjemisk tilstand • Marin økologi • Marine økologiske ressurser og miljøstatus

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Kloakkutslipp og prøvetaking i Fjørebukta.

Dale, Torbjørn; Nilsen, Marianne. 2020, Sogn Avis. HVLLeserinnlegg

Effects of suspended drill cuttings on the coral Lophelia pertusa using pulsed and continuous exposure scenarios.

Baussant, Thierry; Nilsen, Marianne; Ravagnan, Elisa; Westerlund, Stig; Ramanand, Sreerekha S.. 2018, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. NORCE, HVLVitenskapelig artikkel

Effects of chronic crude oil exposure on early developmental stages of the Northern krill (Meganyctiphanes norvegica).

Arnberg, Maj; Moodley, Leon; Dunaevskaya, Evgenia; Ramanand, Sreerekha S.; Ingvarsdottir, Anna; Nilsen, Marianne; Ravagnan, Elisa; Westerlund, Stig; Sanni, Steinar; Tarling, Geraint A. mfl.. 2017, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. NORCE, BAS, NERC, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Effects of low crude oil chronic exposure on the northern krill (Meganyctiphanes norvegica).

Moodley, Leon; Arnberg, Maj; Dunaevskaya, Evgenia; Seear, Paul; Bærheim, Linda; Nilsen, Marianne; Ramanand, Sreerekha S.; Øysæd, Kjell Birger; Westerlund, Stig; Jonsson, Grete mfl.. 2018, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. SUS, NORCE, UoL, BAS, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Physiological responses and lipid storage of the coral Lophelia pertusa at varying food density.

Baussant, Thierry; Nilsen, Marianne; Ravagnan, Elisa; Westerlund, Stig; Ramanand, Sreerekha S.. 2017, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. NORCE, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »