Cristin-person-ID: 5824
Person

Aktiv cristin-person Eivind Junker

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for arkitektur og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett • Miljørett • Samfunnsgeografi

Emneord

Plan- og bygningsrett • Plan og bygningsloven • Planlegging og regulering • Arealplanlegging

Resultater Resultater

Juridiske perspektiver ved klimarisiko.

Junker, Eivind. 2020, Tekna kursdagene. NORDFaglig foredrag

Trøndelag trenger – og fortjener – juss-studier!

Junker, Eivind; Helde, Roger; Benson, Thomas. 2020, Adresseavisen. NORDKronikk

Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.

Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai Kristoffersen. 2020, NMBU, OSLOMET, NORDRapport

ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område.

Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus. 2020, SINTEF akademisk forlag. SINTEFEN, SINTEF, NTNURapport

Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling.

Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind. 2020, SINTEF akademisk forlag. SINTEF, NTNURapport
1 - 5 av 89 | Neste | Siste »