Cristin-person-ID: 58267
Person

Anne Husebekk

  • Stilling:
    Professor
    ved Universitetsledelsen ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Overlege
    ved Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktinformasjon

Resultater

Etterlyser flere helseteknologer.

Byklum, Kari; Andersen, Anders; Engeseth, Kolbjørn; Husebekk, Anne. 2018, UITIntervju i media

Screening for fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia ? lessons learned from a Norwegian screening program.

Kjær, Mette; Kjeldsen-Kragh, Jens; Fiskum, Cathrine; Leinan, Irene; Skogen, Bjørn; Husebekk, Anne. 2018, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. UIT, UNN, Lu, HELSEFINNMBrev til redaktøren

Current perspectives on fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - Increasing clinical concerns and new treatment opportunities.

Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar. 2017, International Journal of Women's Health. UIT, UNNVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Fetal exposure to maternal human platelet antigen-1a does not induce tolerance. An analytical observational study.

Kjær, Mette; Tiller, Heidi; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. 2017, PLoS ONE. UIT, SKÅNE, UNN, Lu, HELSEFINNMVitenskapelig artikkel

Et hav av muligheter.

Husebekk, Anne; Kolsvik, Elin; Paulsen, Victoria S.; Fylling-Jensen, Øyvind. 2017, Bladet Nordlys. UIT, NOFIMA, DIVNORSKKronikk