Cristin-person-ID: 58630
Person

Gulbrand Alhaug

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Resultater Resultater

Personarbeid av P.A. Munch. Ved Kristoffer Kruken (2016).

Alhaug, Gulbrand. 2017, Namn och bygd. UITAnmeldelse

Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800-talet - ei samanlikning av Hamar, Stange og Romedal.

Alhaug, Gulbrand. 2017, Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. UITVitenskapelig artikkel

Naming of children in Finnish and Finnish-Norwegian families in Norway.

Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. 2017, John Benjamins Publishing Company. UIT, Hy-HuVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Aase eller Åse - i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å i norsk verka inn på bruken av aa og å i personnamn?

Alhaug, Gulbrand. 2017, Studia Anthroponymica Scandinavica. UITVitenskapelig artikkel

NORNAs personnamnterminologiprosjekt: Databasen og den datatekniske tilrettelegginga.

Alhaug, Gulbrand. 2015, Norna. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 200 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2006 - Gustav Adolfs Akademiens pris för svensk folkkultur