Cristin-person-ID: 58630
Person

Gulbrand Alhaug

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Resultater

Personarbeid av P.A. Munch. Ved Kristoffer Kruken (2016).

Alhaug, Gulbrand. 2017, Namn och bygd. UITAnmeldelse

Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800-talet - ei samanlikning av Hamar, Stange og Romedal.

Alhaug, Gulbrand. 2017, Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. UITVitenskapelig artikkel

Aase eller Åse - i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å i norsk verka inn på bruken av aa og å i personnamn?

Alhaug, Gulbrand. 2017, Studia Anthroponymica Scandinavica. UITVitenskapelig artikkel

Naming of children in Finnish and Finnish-Norwegian families in Norway.

Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. 2017, John Benjamins Publishing Company. UIT, Hy-HuVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Namn i det fleirspråklege Noreg.

Alhaug, Gulbrand; Pedersen, Aud-Kirsti. 2015, Novus Forlag. UITVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Utmerkelser