Cristin-person-ID: 588892
Person

Gro Beate Samdal

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Sykepleieutdanning • Endring av levevaner • Motiverende intervju • Helsefremmende arbeid • Selvbestemmelsesteori • Helsepedagogikk • Helsekompetanse

Kontaktinformasjon

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Gro Beate Samdal

Tittel

Gro Beate Samdal

Sammendrag

Utdannet sykepleier 1981, Bach grad 1986 (administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Sosiologi og Sykepleievitenskap). Cand san 2004, Ph.D grad 2019 ved UiB (forskningsgruppe for allmennmedisin) finansiert av Norges Forskningsråd. Har arbeidserfaring fra en rekke stillinger ved Haukeland Universitetssykehus; sist som leder av Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus Lærings- og mestringssenteret. Deretter spesialrådgiver i arbeid med etablering av Frisklivssentraler i foretakets omliggende kommuner. Forsker på effekten av Frisklivsentralenes tilbud på endring av helsevaner (kvantitativ og kvalitativ metode). Er interessert i helsefremmende arbeid, helsepersonells kommunikasjonsferdigheter (helsepedagogikk) og pasientens helsekompetanse. Har vært veileder ved Høgskolen i Bergens videreutdanning innen motiverende intervju. Leder et forskningsprosjekt som utforsker lederes og ansattes arbeid for å forebygge og forhindre covid-19 smitte ved 28 sykehjem i regionen (kvalitativ metode).

Resultater Resultater

How is motivational interviewing (un)related to self-determination theory: An empirical study from different healthcare settings.

Abildsnes, Eirik; Andresen, Nina Elin; Storbækken, Solveig; Samdal, Gro Beate; Mildestvedt, Thomas; Meland, Eivind. 2021, Scandinavian Journal of Psychology. VID, KR.SAND, UIA, UIB, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Om kroppsmisnøye, BMI og kroppspositivitet.

Meland, Eivind; Samdal, Gro Beate; Krog, Charlotte. 2021, VID, UIBIntervju

How body concerns, body mass, self-rated health and self-esteem are mutually impacted in early adolescence: a longitudinal cohort study.

Meland, Eivind; Breidablik, Hans Johan; Thuen, Frode; Samdal, Gro Beate. 2021, BMC Public Health. VID, HELSEFØRDE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Effektive teknikker i veiledning på økt fysisk aktivitet og sunnere kost.

Samdal, Gro Beate. 2020, Webinar: Primærhelsetjenestens arbeid med livsstilsendring hos voksne. VIDVitenskapelig foredrag

How are body mass and body attitude impacted by a behaviour change intervention in primary care? A pragmatic randomised controlled trial.

Samdal, Gro Beate; Bezuijen, Pieter Siemon; Mongstad, Øyvin Noddeland; Eide, Geir Egil; Abildsnes, Eirik; Mildestvedt, Thomas; Meland, Eivind. 2020, Scandinavian Journal of Public Health. VID, KR.SAND, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »