Cristin-person-ID: 59263
Person

Kjell Arne Røvik

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon

Resultater

Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory.

Røvik, Kjell Arne. 2016, International Journal of Management Reviews. UITVitenskapelig artikkel

Lost in translation: A case-study of the travel of lean thinking in a hospital.

Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne. 2015, BMC Health Services Research. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

Organisasjonsteori for offentlig sektor.

Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne. 2015, Universitetsforlaget. UIT, UIO, UIBFagbok

Reformideer og deres tornefulle vei inn i skolefeltet.

Røvik, Kjell Arne. 2014, Cappelen Damm Akademisk. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

"Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.

Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Lund, Torbjørn. 2014, Cappelen Damm Akademisk. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel