Cristin-person-ID: 59344
Person

Aktiv cristin-person Bruce Timothy Morén-Duollja

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre språkvitenskapelige fag • Samisk språk • Allmenn språkvitenskap og fonetikk

Emneord

Teoretisk lingvistikk • Språkvitenskap, lingvistikk • Fonetikk • Fonologi • Lulesamisk grammatikk • Morfologi

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Samiske språk fra et historisk og lokalt perspektiv.

Morén-Duollja, Bruce Timothy. 2019, Jasska samisk kulturforståelseskurs for offentlige ansatte. NORDPopulærvitenskapelig foredrag

Samiske språk fra et historisk og lokalt perspektiv.

Morén-Duollja, Bruce Timothy. 2019, Jasska samisk kulturforståelseskurs for offentlige ansatte. NORDPopulærvitenskapelig foredrag

Visste du at "bokna" og "rev" kommer fra samisk?

Morén-Duollja, Bruce Timothy. 2018, Foredrag til et lokalt historielag. NORDPopulærvitenskapelig foredrag

Samiske språk fra et historisk og lokalt perspektiv.

Morén-Duollja, Bruce Timothy. 2019, Jasska samisk kulturforståelseskurs for offentlige ansatte. NORDPopulærvitenskapelig foredrag

Samiske språk fra et historisk og lokalt perspektiv.

Morén-Duollja, Bruce Timothy. 2019, Jasska samisk kulturforståelseskurs for offentlige ansatte. NORDPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 197 | Neste | Siste »