Cristin-person-ID: 59408
Person

Arne Overrein

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater

Russisk utenrikspolitikk - Fra avmakt til stormakt?

Overrein, Arne. 2018, Vardøger. UITVitenskapelig artikkel

Russlands politiske landskap - Masse og makthavere.

Overrein, Arne. 2018, Vardøger. UITVitenskapelig artikkel

Frihet, hegemoni og liberalisme.

Overrein, Arne. 2016, Vardøger. UITVitenskapelig artikkel

Frihet, nødvendighet og sosial tvang. Kritiske kommentarer til Lars Fr. Svendsen, Frihetens filosofi.

Overrein, Arne. 2016, Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. UITVitenskapelig artikkel

Kriser, drømmer, revolusjoner. Europa og jubileumsåret 2014.

Overrein, Arne. 2015, Konferanse i regi av Hålogaland Teater, Tromsø 3. april 2015. UITFaglig foredrag