Cristin-person-ID: 59460
Person

Aktiv cristin-person Ira Malmberg-Heimonen

  • Stilling:
    Professor
    ved Levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Randomiserte kontrollerte studier • Evidensbasert sosialt arbeid • Intervensjonsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 81 52
Sted
Ira Malmberg-Heimonen, Professor OsloMet, Postboks 4, St. Olavs Plass NO-0130 Oslo Tlf. 22453646/mobil +47 93633283

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Improving interprofessional collaboration in Norwegian primary schools: A cluster-randomized study evaluating effects of the LOG model on teachers’ perceptions of interprofessional collaboration.

Hynek, Kamila Angelika; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete. 2020, Journal of Interprofessional Care. FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Sluttrapport.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Liodden, Tone; Bergheim, Berit; Gyüre, Krisztina; Buzungu, Hilde Fiva. 2019, OSLOMETRapport

Effektevaluering av familiekoordinator og HOLF-modell: Resultater og innsikter.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut. 2019, Imdi seminar. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Low-income families in Norway Is comprehensive and coordinated follow up enough for increasing labour market attachment? .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete. 2019, EU Peer review. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 179 | Neste | Siste »