Cristin-person-ID: 59460
Person

Aktiv cristin-person Ira Malmberg-Heimonen

  • Stilling:
    Professor
    ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Randomiserte kontrollerte studier • Evidensbasert sosialt arbeid • Intervensjonsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 81 52
Sted
Ira Malmberg-Heimonen, Professor OsloMet, Postboks 4, St. Olavs Plass NO-0130 Oslo Tlf. 22453646/mobil +47 93633283

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Social workers use of knowledge in an evidence-based framework: a mixed methods study.

Finne, Joakim; Ekeland, Tor Johan; Malmberg-Heimonen, Ira. 2020, European Journal of Social Work. OSLOMET, HIMVitenskapelig artikkel

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier: målområder og barnas synlighet.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne. 2020, seminar for fylkesmenn og NAV Fylke. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Comparing the Effects of Governmental and Local Family Intervention Projects on Social Work Practices in Norway: A Cluster-Randomised Study.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete. 2020, British Journal of Social Work. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Et lag rundt eleven: Ledelse, organisering, gjennomføring (LOG) -en evaluering med klyngerandomisert design.

Malmberg-Heimonen, Ira; Lyng, Selma Therese; Pålshaugen, Øyvind; Tøge, Anne Grete. 2020, Statusmøte Udir. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Improving interprofessional collaboration in Norwegian primary schools: A cluster-randomized study evaluating effects of the LOG model on teachers’ perceptions of interprofessional collaboration.

Hynek, Kamila Angelika; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete. 2020, Journal of Interprofessional Care. FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 183 | Neste | Siste »